Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 13 1,2 εκατ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 8 242,3 χιλ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 4 206,1 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 144,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 170,2 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3 178,0 χιλ.
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 3 30,2 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3 422,1 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 3 66,7 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 2
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2 36,0 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 48,5 χιλ.
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 2 164,3 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 49,2 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 27,7 χιλ.
22113000-5 Βιβλία βιβλιοθήκης 1 69,8 χιλ.
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1 6,0 χιλ.
85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 1 40,1 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 1 80,0 χιλ.
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
66133000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού 1 40,1 χιλ.
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 1 83,9 χιλ.
38434510-4 Κυτταρόμετρα 1 83,9 χιλ.
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1 49,2 χιλ.
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1 24,2 χιλ.
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1 73,1 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1 12,2 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 27,4 χιλ.
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 1 65,2 χιλ.
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1 83,9 χιλ.
35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας 1
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 40,1 χιλ.
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1 102,1 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1 19,6 χιλ.
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 99,2 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 1 40,1 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 32,3 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1 35,5 χιλ.
77850000-3 Υπηρεσίες ιχθυοκαλλιέργειας 1 23,2 χιλ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 1 15,7 χιλ.
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1 99,2 χιλ.
38515100-9 Μικροσκόπια φθορισμού 1 241,9 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1 22,2 χιλ.
72212900-8 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 37,3 χιλ.
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1 43,7 χιλ.
92500000-6 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες 1 25,8 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste