Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 7 200,3 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 302,1 χιλ.
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 5 230,3 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4 168,2 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 3 622
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 3 44,4 χιλ.
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 3 66,7 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 44,4 χιλ.
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 115,0 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 2 71,6 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2 118,0 χιλ.
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 2 210,6 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 2,5 εκατ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2 163,7 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 94,4 χιλ.
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2 36,0 χιλ.
85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 2 49,0 χιλ.
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 1 58,6 χιλ.
72316000-3 Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων 1 30,6 χιλ.
38521000-3 Σαρωτές πίεσης 1 33,5 χιλ.
71354000-4 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 1 71,3 χιλ.
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1 33,5 χιλ.
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 32,3 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1 35,5 χιλ.
77850000-3 Υπηρεσίες ιχθυοκαλλιέργειας 1 23,2 χιλ.
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1 20,0 χιλ.
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 1 15,7 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 78,2 χιλ.
38530000-9 Συσκευές περίθλασης 1 32,3 χιλ.
33910000-2 Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας 1 33,5 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1 12,2 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 27,4 χιλ.
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1 83,9 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 1 40,1 χιλ.
66133000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού 1 40,1 χιλ.
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 1 83,9 χιλ.
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1 126,7 χιλ.
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1 20,0 χιλ.
38434510-4 Κυτταρόμετρα 1 83,9 χιλ.
42131200-8 Βαλβίδες προσδιοριζόμενες από την κατασκευή τους 1 9,2 χιλ.
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1 49,2 χιλ.
38518200-1 Στερεοσκοπικά ή ανατομικά φωτομικροσκόπια 1 126,7 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 1 36,3 χιλ.
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1 33,5 χιλ.
37413000-6 Είδη κυνηγίου ή ψαρέματος 1 126,7 χιλ.
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1 24,2 χιλ.
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1 24,2 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste