Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 16 3,6 εκατ.
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 4 45,2 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4 2,9 εκατ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4 150,7 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 170,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 99,6 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 2 3,2 χιλ.
92500000-6 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες 1 25,8 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1 22,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 24,2 χιλ.
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 1 64,5 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 665,3 χιλ.
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 1 80,0 χιλ.
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1 60,0 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1 93,1 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1 6,9 χιλ.
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 1 65,2 χιλ.
35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 32,3 χιλ.
66133000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού 1 58,1 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1 21,7 χιλ.
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1 80,4 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 24,2 χιλ.
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1 102,1 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1 19,6 χιλ.
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 99,2 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 4,0 χιλ.
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1 2,5 εκατ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1 99,2 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 2,5 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste