Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 34 3,0 εκατ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 25 2,7 εκατ.
30237240-3 Κάμερες Ιστού 16 634,1 χιλ.
32424000-1 Υποδομή δικτύου 16 922,8 χιλ.
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 16 351,2 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 16 782,9 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 15 303,7 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 14 428,5 χιλ.
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 14 1,2 εκατ.
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 13 842,7 χιλ.
38947000-7 Μικροαναλυτές ακτίνων Χ 13 1,1 εκατ.
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 11 1,2 εκατ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 11 705,0 χιλ.
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 11 1,2 εκατ.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 9 338,7 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9 189,9 χιλ.
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 9 189,9 χιλ.
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 9 189,9 χιλ.
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 9 189,9 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 9 189,9 χιλ.
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 9 189,9 χιλ.
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 8 789,3 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 8 267,2 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 8 300,6 χιλ.
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 8 444,2 χιλ.
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 8 300,6 χιλ.
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 8 300,6 χιλ.
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 8 444,2 χιλ.
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 8 444,2 χιλ.
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 8 444,2 χιλ.
44512210-7 Σφιγκτήρες 8 300,6 χιλ.
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 8 444,2 χιλ.
38520000-6 Σαρωτές 8 142,4 χιλ.
39224200-0 Βούρτσες 8 300,6 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 8 300,6 χιλ.
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 8 444,2 χιλ.
38652100-1 Μηχανές προβολής 8 444,2 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 8 300,6 χιλ.
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7 444,2 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7 444,2 χιλ.
35125100-7 Αισθητήρες 7 732,9 χιλ.
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7 444,2 χιλ.
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7 444,2 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 7 444,2 χιλ.
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 7 732,9 χιλ.
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7 444,2 χιλ.
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7 444,2 χιλ.
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7 444,2 χιλ.
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 7 732,9 χιλ.
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7 444,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste