Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

12 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 74,4 χιλ. EUR
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 5 917,6 χιλ.
75120000-3 Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών 4 7,8 εκατ.
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 4 13,7 εκατ.
42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 4 16,7 εκατ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 4 505,0 χιλ.
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 4 16,7 εκατ.
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 3 537,6 χιλ.
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 3 10,7 εκατ.
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3 180,0 χιλ.
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 3 537,6 χιλ.
44212320-8 Διάφορες κατασκευές 3 394,5 χιλ.
44167111-9 Προσαρμογείς για φλάντζες 3 10,7 εκατ.
44220000-8 Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 3 394,5 χιλ.
44423730-7 Πλαίσια φρεατίων επίσκεψης 3 11,3 εκατ.
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 3 5,5 εκατ.
42418900-8 Μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης 2 284,0 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 2 4,5 εκατ.
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 2 8,3 εκατ.
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 2 213,5 χιλ.
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 2 8,3 εκατ.
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 2 269,8 χιλ.
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 2 4,2 εκατ.
75251110-4 Υπηρεσίες πρόληψης πυρκαγιών 2 7,6 εκατ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2 133,7 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 1,5 εκατ.
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 2 4,2 εκατ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 2 33,3 εκατ.
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 2 4,2 εκατ.
42131230-7 Ρουφράκτες (θυροφράγματα) 2 8,4 εκατ.
30199712-4 Τυπωμένοι φάκελοι χωρίς διαφανή θυρίδα 2 96,3 χιλ.
31121100-1 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης 2 413,0 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 1,8 εκατ.
44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι 2 2,5 εκατ.
66516000-0 Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης 2 2,5 εκατ.
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 2 284,0 χιλ.
42131147-8 Δικλείδες ασφαλείας 2 8,3 εκατ.
30197644-2 Ξηρογραφικό χαρτί 2 121,6 χιλ.
39831200-8 Απορρυπαντικά 2 23,6 χιλ.
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 2 8,3 εκατ.
38421100-3 Μετρητές νερού 2 298,5 χιλ.
42131141-6 Βαλβίδες μείωσης πίεσης 2 8,4 εκατ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 2 228,0 χιλ.
42131280-2 Στραγγαλισικές δικλείδες 2 8,4 εκατ.
50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 2 21,1 εκατ.
60181000-0 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 2 33,3 εκατ.
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 2 21,1 εκατ.
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2 21,1 εκατ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2 1,4 εκατ.
39541140-9 Σπάγκοι 1 74,4 χιλ.
43134100-2 Βυθιζόμενες αντλίες 1 130,0 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste