Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 36,7 χιλ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 2 1,0 εκατ.
44220000-8 Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες 2 1,6 εκατ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 1,6 εκατ.
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 2 1,6 εκατ.
75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 2 105,0 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 2 1,6 εκατ.
44113620-7 Άσφαλτος 2 1,6 εκατ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 627,1 χιλ.
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1 755,6 χιλ.
34136000-9 Φορτηγάκια 1 265,1 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 28,9 εκατ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 60,0 χιλ.
03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 1 567,4 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 265,1 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 84,7 χιλ.
15811000-6 Προϊόντα άρτου 1 567,4 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 69,4 χιλ.
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1 193,8 χιλ.
30197644-2 Ξηρογραφικό χαρτί 1 84,8 χιλ.
03311000-2 Ψάρια 1 567,4 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 58,8 χιλ.
31211300-1 Ασφάλειες 1 48,0 χιλ.
39295100-7 Ομπρέλες ηλίου 1 193,8 χιλ.
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1 193,8 χιλ.
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1 265,1 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1 60,0 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 36,7 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 1 144,3 χιλ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1 381,2 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 84,8 χιλ.
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 1 567,4 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 755,6 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 60,0 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 144,3 χιλ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1 84,8 χιλ.
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1 58,8 χιλ.
34942000-2 Εξοπλισμός σηματοδότησης 1 193,8 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste