Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 4
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 2
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2 762,3 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 2 57,7 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 762,3 χιλ.
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 2 252,5 χιλ.
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 2 25,4 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 50,0 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 1 56,3 χιλ.
71310000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 778,8 χιλ.
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 1 625,1 χιλ.
45432130-4 Εργασίες κάλυψης δαπέδου 1 204,7 χιλ.
45236114-2 Εργασίες διάστρωσης διαδρομών δρομέων 1
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1 56,3 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 204,7 χιλ.
45222100-0 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 1
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 43,1 χιλ.
15112000-6 Πουλερικά 1 625,1 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1 120,1 χιλ.
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1 120,1 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 778,8 χιλ.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 1 1000
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 625,1 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 170,2 χιλ.
45213142-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υπαίθριες αγορές 1
31518100-1 Προβολείς 1 120,1 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 80,9 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1 625,1 χιλ.
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 1 778,8 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1 56,3 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 290,0 χιλ.
85310000-5 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 1 51,0 χιλ.
44321000-6 Καλώδια 1 120,1 χιλ.
15982000-5 Αναψυκτικά 1 625,1 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 625,1 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 1 120,1 χιλ.
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 1
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 170,2 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 1 625,1 χιλ.
50232200-2 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών 1 90,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 778,8 χιλ.
15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 625,1 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 120,1 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste