Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 4
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 100,1 χιλ.
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 2 316,4 χιλ.
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 2 100,1 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 573,4 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 2 316,4 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 2
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 2
45432130-4 Εργασίες κάλυψης δαπέδου 2 573,4 χιλ.
50232200-2 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών 2 180,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 946,2 χιλ.
45236114-2 Εργασίες διάστρωσης διαδρομών δρομέων 1
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 1
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 1 946,2 χιλ.
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1 56,3 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 274,1 χιλ.
85310000-5 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 1 69,4 χιλ.
44321000-6 Καλώδια 1 120,1 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 1 120,1 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 170,2 χιλ.
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1 368,7 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 170,2 χιλ.
45213142-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υπαίθριες αγορές 1
31518100-1 Προβολείς 1 120,1 χιλ.
16710000-5 Μικροί γεωργικοί ελκυστήρες με πεζοπόρο χειριστή 1 274,1 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 946,2 χιλ.
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1 274,1 χιλ.
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1 120,1 χιλ.
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1 120,1 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 946,2 χιλ.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 1 1000
39315000-3 Εξοπλισμός εστιατορίου 1 56,3 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 43,1 χιλ.
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1 274,1 χιλ.
19200000-8 Υφάσματα και συναφή είδη 1 56,3 χιλ.
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1 274,1 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 1 56,3 χιλ.
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 1 20,1 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 120,1 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1 56,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste