Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό 3 60,0 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 644,4 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 624,2 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 2 775,9 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1 2,6 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 3,6 εκατ.
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1 48,4 χιλ.
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1 59,2 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 496,2 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 585,2 χιλ.
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1 58,6 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 60,0 χιλ.
31230000-7 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1 59,2 χιλ.
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1 585,2 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 1 496,2 χιλ.
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1 59,5 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 190,7 χιλ.
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 1 24,2 χιλ.
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1 585,2 χιλ.
14212110-4 Αμμοχάλικο 1 585,2 χιλ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1 585,2 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 496,2 χιλ.
30192113-6 Φυσίγγες μελάνης 1 31,9 χιλ.
66516100-1 Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 38,4 χιλ.
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1 39,0 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 75,6 χιλ.
38411000-9 Υδρόμετρα 1 60,0 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 585,2 χιλ.
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 1 59,2 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1 39,3 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1 48,4 χιλ.
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1 59,2 χιλ.
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1 585,2 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 58,6 χιλ.
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 1 58,6 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 190,7 χιλ.
35113100-0 Εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων 1 48,4 χιλ.
75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 1 149,0 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 58,6 χιλ.
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1 75,6 χιλ.
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 75,6 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1 3,6 εκατ.
24455000-8 Απολυμαντικά 1 58,6 χιλ.
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 3,0 εκατ.
31531000-7 Λαμπτήρες 1 59,2 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 75,6 χιλ.
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1 60,0 χιλ.
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1 585,2 χιλ.
71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών 1 2,6 εκατ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 60,0 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste