Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 3 129,3 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 579,8 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 868,5 χιλ.
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 2 494,0 χιλ.
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 2 494,0 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1 60,0 χιλ.
42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 1 260,9 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 219,4 χιλ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 51,9 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 1 11,5 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 1 17,5 χιλ.
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 1 44,2 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 17,5 χιλ.
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1 260,9 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 82,4 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 36,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 952,2 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1 219,4 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 51,9 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1 60,0 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1 952,2 χιλ.
43413000-1 Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων 1 260,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1 60,0 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 219,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 952,2 χιλ.
77311000-3 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής 1 24,2 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 952,2 χιλ.
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1 260,9 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 1 28,7 χιλ.
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1 260,9 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 17,5 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 1 72,6 χιλ.
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1 260,9 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste