Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 3
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 361,3 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 493,3 χιλ.
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 2 184,5 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 2 27,7 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 2 17,5 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2 17,5 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 17,5 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 2 82,6 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 347,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2 322,6 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 2 81,3 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 43,8 χιλ.
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 1 145,2 χιλ.
42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 1 260,9 χιλ.
15713000-9 Τροφές για κατοικίδια ζώα 1 40,0 χιλ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 51,9 χιλ.
77311000-3 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής 1 24,2 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1 8,1 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 952,2 χιλ.
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1 260,9 χιλ.
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 1 92,3 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 1 28,7 χιλ.
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1 260,9 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 952,2 χιλ.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 1 227
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 1 176,4 χιλ.
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1 260,9 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 82,4 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 25,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 952,2 χιλ.
66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 1 14,5 χιλ.
34993000-4 Φωτιστικά οδών 1 92,3 χιλ.
45223500-1 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 1 8,1 χιλ.
45262510-9 Λιθοκατασκευές 1 176,4 χιλ.
70322000-4 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης ελεύθερων οικοπέδων 1 70,8 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 51,9 χιλ.
45332200-5 Υδραυλικά έργα 1 145,2 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1 952,2 χιλ.
43413000-1 Μηχανές ανάμειξης σκυροδέματος ή κονιαμάτων 1 260,9 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1 48,6 χιλ.
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 1 44,2 χιλ.
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 1 176,4 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 1 11,0 χιλ.
44321000-6 Καλώδια 1 92,3 χιλ.
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1 260,9 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste