Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 14
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 3
75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2 174,9 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 2 314,1 χιλ.
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 2 122,6 χιλ.
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 2 375,0 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 80,2 χιλ.
45331100-7 Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 1
72212772-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων εκτύπωσης 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1 362,9 χιλ.
34430000-0 Ποδήλατα 1 83,3 χιλ.
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1 199,8 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 80,0 χιλ.
98371111-5 Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου 1
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1 113,2 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 1 120,0 χιλ.
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
31620000-8 Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης 1
35811200-4 Στολές αστυνομικών 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
37421000-5 Τάπητες γυμναστηρίων 1 409,5 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1 80,2 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1 265,3 χιλ.
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
79342000-3 Υπηρεσίες μάρκετινγκ 1
79632000-3 Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού 1
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste