Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 11
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 3 161,3 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
98371111-5 Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου 2
48610000-7 Συστήματα βάσεων δεδομένων 2
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 2 949,8 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 2 314,1 χιλ.
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 2 161,3 χιλ.
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 2 122,6 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1 265,3 χιλ.
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 1 73,9 χιλ.
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
79342000-3 Υπηρεσίες μάρκετινγκ 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
34993000-4 Φωτιστικά οδών 1 2,4 εκατ.
31620000-8 Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
71350000-6 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα 1 17,7 χιλ.
79416100-4 Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 1 45,8 χιλ.
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
37421000-5 Τάπητες γυμναστηρίων 1 409,5 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1 143,8 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1 120,1 χιλ.
34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 1 130,2 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 130,2 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 45,8 χιλ.
34430000-0 Ποδήλατα 1 83,3 χιλ.
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1 113,2 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1 265,2 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 143,8 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1 17,7 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1 45,8 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 80,0 χιλ.
77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 65,5 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1 40,3 εκατ.
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1 8,7 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 143,8 χιλ.
45331100-7 Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 1
72212772-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων εκτύπωσης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste