Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 7 176,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 1
03330000-3 Προϊόντα ζώων εκτρεφόμενων σε αγροκτήματα 1
45400000-1 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 1 32,2 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1
45112714-3 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 1
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1 32,3 χιλ.
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 1 44,1 χιλ.
45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής λιπάσματος μέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 1
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 1 60,0 χιλ.
45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 1 83,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 1
03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste