Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 9
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 3
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 3
15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 2
15411110-6 Ελαιόλαδο 2
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 2 34,4 εκατ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2 495,9 χιλ.
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 2 101,4 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 2 399,5 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2 4,6 εκατ.
44316510-6 Σιδηρουργικά είδη 2 139,7 χιλ.
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 2
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 2 189,5 χιλ.
45332300-6 Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 2
15831200-4 Λευκή ζάχαρη 2
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 4,6 εκατ.
34144212-7 Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων 1 1,4 εκατ.
43313100-1 Εκχιονιστήρες 1 1,4 εκατ.
15812200-5 Γλυκά 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 1,4 εκατ.
70110000-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων 1
44510000-8 Εργαλεία 1
22820000-4 Έντυπα 1
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
03211300-6 Ρύζι 1
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 85,7 χιλ.
39224350-6 Φαράσια 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1 1,4 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 3,2 εκατ.
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1 101,4 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 85,7 χιλ.
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 1
45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1 85,7 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 1 3,2 εκατ.
09100000-0 Καύσιμα 1 3,2 εκατ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 1
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 1 131,8 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 3,2 εκατ.
70330000-3 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 1
44511110-9 Τσάπες 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 3,2 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste