Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 4 779,4 χιλ.
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 2 111,1 χιλ.
42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 2 111,1 χιλ.
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 2 111,1 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2 111,1 χιλ.
42132300-6 Μέρη δικλείδων 2 111,1 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 2 80,6 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2 294,0 χιλ.
38411000-9 Υδρόμετρα 2 111,1 χιλ.
90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων 2 277,1 χιλ.
44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών 2 111,1 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 2 241,9 χιλ.
42961200-2 Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο 2 488,0 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 2 32,3 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 2 277,1 χιλ.
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2 111,1 χιλ.
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 1 48,4 χιλ.
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1 4,0 εκατ.
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 1 96,8 χιλ.
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1 4,0 εκατ.
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1 4,0 εκατ.
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 1 4,0 εκατ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 170,5 χιλ.
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1 4,0 εκατ.
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1 96,8 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1 25
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1 4,0 εκατ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 96,8 χιλ.
39515400-9 Σκίαστρα 1 96,8 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 107,3 χιλ.
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1 4,0 εκατ.
39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 1 4,0 εκατ.
37524000-7 Παιχνίδια 1 4,0 εκατ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 96,8 χιλ.
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 1 4,0 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 170,5 χιλ.
31712100-1 Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήμτα 1 4,0 εκατ.
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1 4,0 εκατ.
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 1 96,8 χιλ.
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1 96,8 χιλ.
44211200-4 Θαλαμίσκοι 1 96,8 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 170,5 χιλ.
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1 4,0 εκατ.
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 1 60,0 χιλ.
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1 96,8 χιλ.
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1 96,8 χιλ.
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 1 58,6 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste