Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 7,0 εκατ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 390,7 χιλ.
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2 390,7 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2 390,7 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 2 73,8 χιλ.
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 2 73,8 χιλ.
39221220-5 Πιάτα 2 390,7 χιλ.
50113200-2 Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων 2 73,8 χιλ.
39512100-5 Σεντόνια 2 390,7 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 7,0 εκατ.
09111400-4 Καύσιμα με βάση το ξύλο 2 7,0 εκατ.
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 390,7 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2 390,7 χιλ.
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 2 390,7 χιλ.
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1 47,2 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1 47,2 χιλ.
45232453-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις 1 7,7 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 134,1 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 134,1 χιλ.
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1 47,2 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste