Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
39512100-5 Σεντόνια 2 390,7 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2 390,7 χιλ.
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2 390,7 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2 390,7 χιλ.
39221220-5 Πιάτα 2 390,7 χιλ.
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 390,7 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2 390,7 χιλ.
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 2 390,7 χιλ.
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 1 182,4 χιλ.
50113200-2 Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων 1 26,6 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 1 32,3 χιλ.
45262370-5 Εργασίες επίχρισης σκυροδέματος 1 32,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 134,7 χιλ.
09111400-4 Καύσιμα με βάση το ξύλο 1 134,7 χιλ.
43132400-1 Εξοπλισμός αγωγών 1 182,4 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 26,6 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1 182,4 χιλ.
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1 26,6 χιλ.
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 1 32,3 χιλ.
43300000-6 Μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων 1 182,4 χιλ.
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1 182,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 134,7 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 134,7 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 134,7 χιλ.
45261910-6 Εργασίες επισκευής στέγης 1 32,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste