Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 4 2,5 εκατ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 3 36,7 χιλ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 3 140,3 χιλ.
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 2 56,5 χιλ.
39350000-0 Εξοπλισμός αποχετευτικών έργων 2 64,5 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 2 9,1 εκατ.
09111200-2 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 2
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 2,6 εκατ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 99,0 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2 233,9 χιλ.
39370000-6 Εγκαταστάσεις ύδατος 2 64,5 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
03221210-1 Φασόλια 1 13,3 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 161,3 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1 351,4 χιλ.
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 1
45236119-7 Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού 1 146,9 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1 59,7 χιλ.
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 11,7 χιλ.
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 1
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1 9,4 εκατ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 33,1 χιλ.
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 1 40,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
45215400-1 Νεκροταφείο 1 12,1 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1 407,3 χιλ.
32441000-6 Εξοπλισμός τηλεμετρίας 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste