Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

4 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
85000000-9 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 3 160,2 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 1,5 εκατ.
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2 2,6 εκατ.
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1 59,7 χιλ.
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1 29,0 χιλ.
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 1 29,0 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
50312100-6 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών 1 497,6 χιλ.
45314300-4 Καλωδιακή υποδομή 1 497,6 χιλ.
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1 10,9 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 32,2 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1 497,6 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 1 52,3 χιλ.
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 1 284,0 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 54,1 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 60,0 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 497,6 χιλ.
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1 55,5 χιλ.
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 1 497,6 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 59,0 χιλ.
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
50510000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων 1 17,0 χιλ.
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1 497,6 χιλ.
31531000-7 Λαμπτήρες 1 28,8 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
79999100-4 Υπηρεσίες σάρωσης 1 177,4 χιλ.
50232200-2 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 43,9 χιλ.
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 1 23,1 χιλ.
55500000-5 Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά 1 92,5 χιλ.
38520000-6 Σαρωτές 1
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 32,1 χιλ.
15894300-4 Έτοιμα φαγητά 1 92,5 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1 113,0 χιλ.
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1 177,4 χιλ.
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1 29,0 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste