Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
85000000-9 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 3 240,2 χιλ.
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2 41,0 χιλ.
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 41,0 χιλ.
38520000-6 Σαρωτές 2 41,0 χιλ.
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2 41,0 χιλ.
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2 41,0 χιλ.
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2 51,9 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2 41,0 χιλ.
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 2 108,4 χιλ.
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2 111,6 χιλ.
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2 41,0 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 1,5 εκατ.
42122110-4 Αντλίες πυρόσβεσης 1 129,0 χιλ.
55500000-5 Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά 1 92,5 χιλ.
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 1 23,1 χιλ.
42164000-6 Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες 1 58,8 χιλ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 43,9 χιλ.
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1 49,6 χιλ.
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1 151,0 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 32,2 χιλ.
50510000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων 1 17,0 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 210,0 χιλ.
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1 497,6 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1 28,8 χιλ.
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1 497,6 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
45333000-0 Εργασίες τοποθέτησης εξαρτημάτων εγκαταστάσεων αερίου 1 58,8 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 54,1 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 60,0 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 497,6 χιλ.
43313000-0 Εκχιονιστήρες και φυσητήρες χιονιού 1 129,0 χιλ.
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1 151,0 χιλ.
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1 58,8 χιλ.
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας 1
34131000-4 Ημιφορτηγά 1 129,0 χιλ.
45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές 1 497,6 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 59,0 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
34514700-0 Κινητή εξέδρα 1 30,0 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1 59,7 χιλ.
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1 151,0 χιλ.
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1 41,0 χιλ.
50312100-6 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κεντρικών υπολογιστών 1 497,6 χιλ.
45314300-4 Καλωδιακή υποδομή 1 497,6 χιλ.
44163121-4 Αγωγοί θέρμανσης 1 58,8 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 32,1 χιλ.
15894300-4 Έτοιμα φαγητά 1 92,5 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste