Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 7 125,8 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 7 125,8 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 5 850,8 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 4 1,3 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4 648,4 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 648,4 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 3 153,7 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 450,8 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 3 450,8 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 118,9 χιλ.
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 2 96,8 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2 56,3 χιλ.
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 1 197,6 χιλ.
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1 59,7 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 197,6 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 40,3 χιλ.
15511000-3 Γάλα 1 30,0 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 1 157,6 χιλ.
48932000-0 Πακέτα λογισμικού ψυχαγωγίας 1 50,0 χιλ.
90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 1
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 1 80,6 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 70,0 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1 180,0 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 36,6 χιλ.
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1 28,6 χιλ.
45214230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά σχολεία 1 1,6 εκατ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 28,0 χιλ.
03310000-5 Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα 1 157,6 χιλ.
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1 28,6 χιλ.
15112100-7 Νωπά πουλερικά 1 157,6 χιλ.
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 1 56,5 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 157,6 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1 28,6 χιλ.
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 1 14,5 χιλ.
18800000-7 Υποδήματα 1 28,6 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1 56,5 χιλ.
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1 197,6 χιλ.
45233110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 1 129,0 χιλ.
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1 50,0 χιλ.
45260000-7 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 1 36,5 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 1 157,6 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 1 25,4 χιλ.
15110000-2 Κρέας 1 157,6 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1 180,0 χιλ.
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1 50,0 χιλ.
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 1 28,6 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste