Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1 28,4 χιλ.
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1 29,4 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 29,4 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 29,4 χιλ.
30192113-6 Φυσίγγες μελάνης 1 29,4 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 81,6 χιλ.
34352300-2 Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων 1 29,5 χιλ.
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1 29,5 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1 58,7 χιλ.
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1 29,4 χιλ.
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 1 60,0 χιλ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 14,8 χιλ.
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1 81,6 χιλ.
34421000-7 Σκούτερ 1 81,6 χιλ.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 1 32,2 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 32,2 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 29,4 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 81,6 χιλ.
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1 81,6 χιλ.
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1 59,8 χιλ.
32342412-3 Ηχεία 1 59,8 χιλ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1 29,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 29,4 χιλ.
44111700-8 Πλακίδια 1 85,8 χιλ.
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1 59,8 χιλ.
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1 59,8 χιλ.
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1 29,5 χιλ.
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1 59,8 χιλ.
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1 81,6 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste