Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 2 208,6 χιλ.
79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης 1 282,3 χιλ.
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1 282,3 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 245,0 χιλ.
79312000-4 Υπηρεσίες ελέγχου αγοράς 1 282,3 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 197,6 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1 72,5 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 60,0 χιλ.
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 1 282,3 χιλ.
60443100-6 Υπηρεσίες εναέριας-θαλάσσιας διάσωσης 1 190,9 χιλ.
79341400-0 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 1 282,3 χιλ.
37421000-5 Τάπητες γυμναστηρίων 1 245,9 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 36,3 χιλ.
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 1 282,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 97,2 χιλ.
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1 245,9 χιλ.
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 1 2,7 εκατ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1 60,0 χιλ.
34922000-6 Εξοπλισμός διαγράμμισης οδών 1 247,3 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 111,4 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 106,1 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 106,1 χιλ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1 48,2 χιλ.
79220000-2 Φορολογικές υπηρεσίες 1 36,3 χιλ.
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1 132,7 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 1 248,0 χιλ.
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 1 245,0 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1 48,2 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste