Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 7 260,0 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 2 29,8 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 118,8 χιλ.
43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής 1 165,3 χιλ.
34144450-7 Οχήματα ψεκασμού 1 165,3 χιλ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1 165,3 χιλ.
50510000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων 1 53,4 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 118,8 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1 92,7 χιλ.
34143000-1 Οχήματα χειμερινής συντήρησης 1 165,3 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1 31,9 χιλ.
45332200-5 Υδραυλικά έργα 1 50,0 χιλ.
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 1 53,4 χιλ.
45233140-2 Οδικά έργα 1 1,4 εκατ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1 60,0 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 45,5 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 118,8 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
43261100-1 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές 1 165,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste