Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 5
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 2 44,0 χιλ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 2
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 79,2 χιλ.
15511000-3 Γάλα 1 25,9 χιλ.
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 1 59,7 χιλ.
42122000-0 Αντλίες 1 38,4 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1 34,2 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 22,5 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 26,9 χιλ.
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1 25,9 χιλ.
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 1
79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1 25,3 χιλ.
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 38,6 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 79,2 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 165,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 79,2 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste