Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 1,8 εκατ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3 314,4 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 120,0 χιλ.
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 2 70,4 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 2 348,8 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2 120,0 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 300,0 χιλ.
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 1 194,4 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 53,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,4 εκατ.
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1 53,4 χιλ.
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1 60,0 χιλ.
30199710-0 Τυπωμένοι φάκελοι 1 47,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 46,3 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 25,2 χιλ.
03111000-2 Σπόροι 1 53,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 1,4 εκατ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1 46,3 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
24451000-0 Παρασιτοκτόνα 1 53,4 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 56,5 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 1,4 εκατ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1 48,4 χιλ.
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1 44,7 χιλ.
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1 59,9 χιλ.
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 1 184,9 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1 46,3 χιλ.
79953000-9 Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ 1 60,0 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 40,6 χιλ.
34928200-0 Περιφράξεις 1 194,4 χιλ.
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1 194,4 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1 48,4 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 104,8 χιλ.
45332200-5 Υδραυλικά έργα 1 172,5 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 117,8 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 161,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 46,3 χιλ.
15700000-5 Ζωοτροφές 1 53,0 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste