Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 5 581,9 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 4 387,6 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 3 180,0 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 1,7 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 1,5 εκατ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1 46,3 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 56,5 χιλ.
43221000-8 Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 1,5 εκατ.
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1 59,9 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1 46,3 χιλ.
79953000-9 Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ 1 60,0 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 395,0 χιλ.
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 1 194,4 χιλ.
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 53,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,5 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 161,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 46,3 χιλ.
15700000-5 Ζωοτροφές 1 53,0 χιλ.
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 40,6 χιλ.
34928200-0 Περιφράξεις 1 194,4 χιλ.
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1 194,4 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 104,8 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 200,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 117,8 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 60,0 χιλ.
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1 60,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 46,3 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 27,1 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste