Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,3 εκατ. €
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», προϋπολογισμού 1.585.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 2 220,9 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 60,0 χιλ.
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1 161,2 χιλ.
33735000-1 Δίοπτρα-προσωπίδες 1 161,2 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 1,3 εκατ.
18816000-2 Γαλότσες 1 161,2 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 145,3 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1 39,8 χιλ.
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1 161,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,2 εκατ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 1 161,2 χιλ.
18141000-9 Γάντια εργασίας 1 161,2 χιλ.
15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 1,3 εκατ.
44212400-3 Πάσσαλοι 1 55,2 χιλ.
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 1 1,3 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 452,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
45233250-6 Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 1 1,3 εκατ.
03451100-7 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια 1 55,2 χιλ.
60441000-1 Υπηρεσίες αεροψεκασμού 1
42416210-0 Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων 1 540,0 χιλ.
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 1 161,2 χιλ.
14212400-4 Χώμα 1 55,2 χιλ.
15110000-2 Κρέας 1 1,3 εκατ.
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 1 1,3 εκατ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 1
35814000-3 Μάσκες αερίου 1 161,2 χιλ.
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 1 1,3 εκατ.
55243000-5 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων 1 57,9 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 452,0 χιλ.
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1 217,7 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 1,2 εκατ.
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
18441000-2 Καπέλα 1 161,2 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 1,3 εκατ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 1 1,3 εκατ.
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 1,3 εκατ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 1,2 εκατ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1 197,6 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 1,2 εκατ.
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1 161,2 χιλ.
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 1 1,3 εκατ.
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 1 161,2 χιλ.
45442100-8 Εργασίες βαφής 1 1,3 εκατ.
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 1 161,2 χιλ.
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 1 161,2 χιλ.
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1 161,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste