Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,3 εκατ. €
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», προϋπολογισμού 1.585.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 2 1,4 εκατ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 1,2 εκατ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1 197,6 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 1,2 εκατ.
15300000-1 Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα 1 1,3 εκατ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 60,0 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 1,3 εκατ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 145,3 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,2 εκατ.
15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 1,3 εκατ.
44212400-3 Πάσσαλοι 1 55,2 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 452,0 χιλ.
03451100-7 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια 1 55,2 χιλ.
14212400-4 Χώμα 1 55,2 χιλ.
15110000-2 Κρέας 1 1,3 εκατ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 1
55243000-5 Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων 1 57,9 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 452,0 χιλ.
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 1 217,7 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 1,2 εκατ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 1,3 εκατ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 160,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste