Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 217,0 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 217,0 χιλ.
90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 1 50,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 217,0 χιλ.
03413000-8 Καυσόξυλα 1 217,0 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 60,0 χιλ.
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 1 270,2 χιλ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 1 475,0 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 270,2 χιλ.
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 1 2,3 εκατ.
15811000-6 Προϊόντα άρτου 1
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 217,0 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 71,6 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1 264,2 χιλ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 1 59,8 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1
15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών 1
15110000-2 Κρέας 1
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 60,0 χιλ.
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 1 60,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste