Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 49,3 χιλ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος 4 131,1 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 3 124,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2 120,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 135,6 χιλ.
42122130-0 Αντλίες νερού 2 120,0 χιλ.
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 2 120,0 χιλ.
79820000-8 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση 2 120,0 χιλ.
92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 2 105,7 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2 120,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2 4,2 εκατ.
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 2 209,7 χιλ.
39224350-6 Φαράσια 2 4,3 εκατ.
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 2 135,6 χιλ.
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 2 107,4 χιλ.
90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης 2 107,9 χιλ.
35121500-3 Σφραγίδες 2 135,6 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 209,7 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2 73,8 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 135,6 χιλ.
18141000-9 Γάντια εργασίας 2 159,5 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 749,6 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 60,0 χιλ.
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 43,0 χιλ.
31670000-3 Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών 1 4,2 εκατ.
15113000-3 Χοιρινό κρέας 1 151,7 χιλ.
03212220-8 Όσπρια 1 151,7 χιλ.
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1 23,1 χιλ.
90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων 1 53,6 χιλ.
15511210-8 Γάλα UHT 1 58,6 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1 24,1 χιλ.
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 1 52,7 χιλ.
42122230-1 Αντλίες δοσιμέτρησης 1 60,0 χιλ.
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 1 4,2 εκατ.
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 1 49,3 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 1 31,0 χιλ.
15321000-4 Χυμοί φρούτων 1 151,7 χιλ.
33761000-2 Χαρτί υγείας 1 106,8 χιλ.
39340000-7 Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου 1 60,0 χιλ.
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1 49,3 χιλ.
42513100-6 Εξοπλισμός κατάψυξης 1 49,3 χιλ.
15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 1 151,7 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1
71313450-4 Περιβαλλοντική παρακολούθηση για κατασκευαστικά έργα 1 8,1 χιλ.
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 1 55,8 χιλ.
39713200-5 Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 1 49,3 χιλ.
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1 49,3 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 42,2 χιλ.
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1 52,7 χιλ.
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1 49,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste