Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 28,2 χιλ. €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 6 130,0 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 5 49,6 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 4 120,7 χιλ.
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 2 75,3 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 2 317,0 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 2 15,4 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 98,5 χιλ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1 36,9 χιλ.
45215110-1 Κατασκευαστικές εργασίες για ιαματικά λουτρά 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1 59,1 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 25,6 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 29,2 χιλ.
71800000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων 1 55,1 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1 3,1 χιλ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1 171,4 χιλ.
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 1 17,5 χιλ.
42122000-0 Αντλίες 1 24,4 χιλ.
71321300-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής 1 44,8 χιλ.
45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 1 2,1 εκατ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste