Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09100000-0 Καύσιμα 2 968,4 χιλ.
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 2 533,4 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 2 44,8 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 533,4 χιλ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1 12,1 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1 40,2 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1 205,5 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 64,9 χιλ.
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1 60,0 χιλ.
15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας 1 15,4 χιλ.
39224340-3 Κάδοι 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 38,7 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 177,4 χιλ.
92111100-3 Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών 1 42,7 χιλ.
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1 42,7 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 59,7 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 33,9 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 88,7 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 117,1 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 1 60,0 χιλ.
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1 40,2 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1 177,4 χιλ.
85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών 1 34,0 χιλ.
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1 205,5 χιλ.
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1 177,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 177,4 χιλ.
42413500-9 Ανυψωτικά συστήματα οχημάτων 1 205,5 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 48,3 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste