Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 2 44,8 χιλ.
45262600-7 Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης 2 32,3 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 258,5 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 32,3 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1 205,5 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 64,9 χιλ.
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 1 210,8 χιλ.
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1 34,0 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
39224340-3 Κάδοι 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 24,2 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 177,4 χιλ.
45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο 1 530,7 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1 22,6 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 59,7 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 33,9 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 88,7 χιλ.
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1 205,5 χιλ.
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1 177,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 177,4 χιλ.
42413500-9 Ανυψωτικά συστήματα οχημάτων 1 205,5 χιλ.
45212225-9 Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 1 48,4 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 3,2 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 48,3 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 1 33,9 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 1 60,0 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1 177,4 χιλ.
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1 46,8 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste