Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 4 671,0 χιλ.
90531000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής 2 159,8 χιλ.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 2 120,0 χιλ.
44113910-7 Υλικά χειμερινής συντήρησης οδών 1 193,9 χιλ.
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1 33,8 χιλ.
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1 60,0 χιλ.
37535290-6 Εξοπλισμός αναρρίχησης σε τοίχο και αναρρίχησης με σχοινιά 1 499,8 χιλ.
44111500-6 Μονωτές και εξαρτήματα μόνωσης 1 60,0 χιλ.
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1 60,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 193,9 χιλ.
30192113-6 Φυσίγγες μελάνης 1 30,4 χιλ.
64226000-6 Υπηρεσίες τηλεματικής 1 188,2 χιλ.
15511000-3 Γάλα 1 97,2 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 499,8 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 1 193,9 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 33,8 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 193,9 χιλ.
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1 270,2 χιλ.
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1 191,2 χιλ.
15221000-3 Κατεψυγμένα ψάρια 1 97,2 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 116,9 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 45,6 χιλ.
38552000-9 Ηλεκτρονικοί μετρητές 1 191,2 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 30,4 χιλ.
32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 1 188,2 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 1 97,2 χιλ.
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1 499,8 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 27,5 χιλ.
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1 499,8 χιλ.
15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος 1 97,2 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1 191,2 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 30,4 χιλ.
15700000-5 Ζωοτροφές 1 60,0 χιλ.
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1 33,8 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 33,8 χιλ.
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1 191,2 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1 220,6 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1 1,7 εκατ.
15981000-8 Μεταλλικό νερό 1 97,2 χιλ.
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1 483,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1 220,6 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1 217,7 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 2,0 εκατ.
92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 1 217,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 97,2 χιλ.
03220000-9 Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί 1 97,2 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 30,4 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1 630,0 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste