Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 4
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 4
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 4
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 4
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2 61,3 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 2 120,0 χιλ.
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 2 45,8 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 618,4 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 40,2 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 16,5 χιλ.
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 1 13,7 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 991,9 χιλ.
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 1 1,9 εκατ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 1 238,0 χιλ.
48200000-0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1 26,9 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 1 57,1 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1 44,0 χιλ.
39234000-1 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος 1
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 1 20,1 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 10,2 χιλ.
50740000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων 1 23,9 χιλ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1 35,1 χιλ.
45315300-1 Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής 1 125,8 χιλ.
03419000-0 Ξυλεία 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 419,4 χιλ.
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1 26,9 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 35,1 χιλ.
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1 35,1 χιλ.
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 1 72,0 χιλ.
39100000-3 Έπιπλα 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 26,9 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1 991,9 χιλ.
44421700-4 Κουτιά και θυρίδες φύλαξης 1 25,0 χιλ.
50323100-6 Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 25,7 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 7,8 χιλ.
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 1 501,6 χιλ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1 25,7 χιλ.
44616200-3 Κυλινδρικά δοχεία αποβλήτων 1
34144220-6 Οχήματα οδικής βοήθειας 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 125,8 χιλ.
98371200-6 Υπηρεσίες ταφής νεκρών 1 238,0 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1 1,1 εκατ.
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1 18,0 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1 10,4 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste