Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 3
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 991,9 χιλ.
50740000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων 2 32,0 χιλ.
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2 61,3 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 2 120,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 991,9 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 618,4 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 991,9 χιλ.
14213200-9 Πισσοσκυρόστρωμα 2
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 2 991,9 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 447,7 χιλ.
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2 20,9 χιλ.
60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό 1
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
50323100-6 Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 25,7 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 7,8 χιλ.
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1 15,1 χιλ.
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 1 14,6 χιλ.
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 1 57,1 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1 44,0 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1 59,9 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 40,2 χιλ.
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 1 13,7 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 1
39151100-6 Συστήματα ραφιών 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1 59,9 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1
34224200-5 Μέρη άλλων οχημάτων 1
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 57,7 χιλ.
16700000-2 Ελκυστήρες 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 199,1 χιλ.
34144400-2 Οχήματα οδικής συντήρησης 1
24951220-3 Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
45215222-9 Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα 1 501,6 χιλ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1 25,7 χιλ.
34144220-6 Οχήματα οδικής βοήθειας 1
34136100-0 Μικρά φορτηγά 1
16810000-6 Μέρη γεωργικών μηχανημάτων 1
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1 18,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 15,1 χιλ.
03419000-0 Ξυλεία 1
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 419,4 χιλ.
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 207,9 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1 207,9 χιλ.
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 1 72,0 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste