Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 4
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 4
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 4
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 4
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 3 2,1 εκατ.
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 3 751,2 χιλ.
34144220-6 Οχήματα οδικής βοήθειας 2
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 2 523,8 χιλ.
45212130-6 Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας 2 646,8 χιλ.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 2
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 2
45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2 967,7 χιλ.
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 2
30234400-2 Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD) 2
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2 451,9 χιλ.
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2 3,7 εκατ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2 30,6 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 59,8 χιλ.
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 2
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 1
44421700-4 Κουτιά και θυρίδες φύλαξης 1 25,0 χιλ.
50323100-6 Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 32,2 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1 983,9 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1 1,1 εκατ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1 35,1 χιλ.
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1 22,5 χιλ.
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 1 31,2 χιλ.
16700000-2 Ελκυστήρες 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 1 132,9 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 316,7 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 16,5 χιλ.
43221000-8 Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 1
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 1 132,9 χιλ.
98371110-8 Υπηρεσίες νεκροταφείων 1 238,0 χιλ.
48200000-0 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
77211000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την υλοτομία 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste