Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
66000000-0 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1
15511000-3 Γάλα 1
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1
45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 1
42414400-5 Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
92331210-5 Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 1
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
85210000-3 Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
24951100-6 Λιπαντικά 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste