Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2 2,4 εκατ.
42416100-6 Ανελκυστήρες 2 154,8 χιλ.
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 1 60,0 χιλ.
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1 73,7 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 74,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 60,0 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 60,0 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 60,0 χιλ.
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 1 73,7 χιλ.
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 1 73,7 χιλ.
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1 60,0 χιλ.
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 1 60,0 χιλ.
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1 60,0 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 1 74,4 χιλ.
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 1 60,0 χιλ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 1 12,8 εκατ.
71313000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 1 250,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 60,0 χιλ.
09211650-2 Υγρά φρένων 1 60,0 χιλ.
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 240,0 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste