Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 11
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 6 751,7 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 83,1 χιλ.
50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό 2
45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου 2 54,6 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 368,6 χιλ.
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1 60,0 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 1 1,1 εκατ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 39,0 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 16,1 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 1 10,0 χιλ.
50760000-0 Επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων 1
45247112-8 Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης 1 40,3 χιλ.
45234140-9 Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις 1 14,5 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste