Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 775,4 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1 58,6 χιλ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1 47,9 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 775,4 χιλ.
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 1 168,3 χιλ.
15511000-3 Γάλα 1 18,5 χιλ.
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1 58,6 χιλ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 158,1 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 562,8 χιλ.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 1 58,6 χιλ.
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1 168,3 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 58,6 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1 28,6 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 775,4 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1 47,9 χιλ.
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 58,6 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 562,8 χιλ.
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 1 47,9 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 1 290,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 18,5 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste