Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 334,3 χιλ.
03451300-9 Θάμνοι 2 254,9 χιλ.
03451000-6 Φυτά 2 254,9 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 190,5 χιλ.
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 2 181,0 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 117,8 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 307,1 χιλ.
39224340-3 Κάδοι 2 307,1 χιλ.
44176000-4 Μεμβράνες 1 142,7 χιλ.
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1 189,3 χιλ.
90641000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων 1 32,3 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 218,4 χιλ.
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 1 111,2 χιλ.
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 1 121,0 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1 180,0 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1 60,0 χιλ.
14212400-4 Χώμα 1 215,9 χιλ.
42415320-7 Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης 1 64,9 χιλ.
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1 59,6 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 32,3 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 221,0 χιλ.
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 1 215,9 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 241,9 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 143,5 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1 160,0 χιλ.
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1 56,0 χιλ.
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 1 104,8 χιλ.
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 1 201,6 χιλ.
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1 274,3 χιλ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 40,3 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 218,4 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 100,0 χιλ.
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1 181,5 χιλ.
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 1 104,8 χιλ.
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1 274,3 χιλ.
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1 217,7 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1 1,3 εκατ.
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 1 241,9 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 189,3 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 111,6 χιλ.
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 1 160,0 χιλ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 1 142,7 χιλ.
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1 274,3 χιλ.
44212321-5 Στέγαστρα λεωφορείων 1 132,0 χιλ.
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1 57,7 χιλ.
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1 189,3 χιλ.
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 1 181,5 χιλ.
03452000-3 Δένδρα 1 215,9 χιλ.
39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1 111,2 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 1,2 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste