Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 3 2,6 εκατ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 3 144,8 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3 1,1 εκατ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 3 200,2 χιλ.
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2 895,1 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 725,8 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2 350,7 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 2 2,8 εκατ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2 172,8 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 2 119,6 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2 399,8 χιλ.
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2 403,2 χιλ.
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 2 2,6 εκατ.
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 1 60,0 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1 806,5 χιλ.
45212000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων 1 330,6 χιλ.
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1 806,5 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 57,7 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 403,2 χιλ.
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 1 96,8 χιλ.
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1 44,4 χιλ.
34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 1 185,5 χιλ.
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 1 36,3 χιλ.
45223220-4 Έργα κατασκευής δομικού σκελετού 1 96,8 χιλ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 1 322,5 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1 218,4 χιλ.
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 100,0 χιλ.
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 1 96,8 χιλ.
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1 181,5 χιλ.
79212110-7 Υπηρεσίες αξιολόγησης εταιρικής διακυβέρνησης 1 109,5 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 109,5 χιλ.
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1 806,5 χιλ.
45215400-1 Νεκροταφείο 1 806,5 χιλ.
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1 44,4 χιλ.
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1 217,7 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 60,0 χιλ.
80500000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης 1 109,5 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1 1,3 εκατ.
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 1 60,0 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 1 806,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 837,2 χιλ.
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 1 80,6 χιλ.
50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 1 806,5 χιλ.
39224340-3 Κάδοι 1 218,4 χιλ.
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 109,5 χιλ.
45233150-5 Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας 1 1,2 εκατ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 96,8 χιλ.
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 1 241,9 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 189,3 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 111,6 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste