Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
03451300-9 Θάμνοι 2 254,9 χιλ.
03451000-6 Φυτά 2 254,9 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 331,3 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 117,8 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 307,1 χιλ.
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 2 181,0 χιλ.
39224340-3 Κάδοι 2 307,1 χιλ.
44176000-4 Μεμβράνες 1 142,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,0 εκατ.
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 1 201,6 χιλ.
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1 274,3 χιλ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 40,3 χιλ.
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 1 48,4 χιλ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 218,4 χιλ.
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 1 111,2 χιλ.
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1 1,0 εκατ.
77211400-6 Υπηρεσίες κοπής δένδρων 1 121,0 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1 180,0 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1 60,0 χιλ.
44512800-0 Κατσαβίδια 1 48,4 χιλ.
14212400-4 Χώμα 1 215,9 χιλ.
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1 59,6 χιλ.
44521000-8 Διάφορα λουκέτα και κλειδαριές 1 48,4 χιλ.
03450000-9 Προϊόντα φυτωρίων δέντρων 1 215,9 χιλ.
44512700-9 Λίμες για μέταλλα ή λίμες για ξύλα 1 48,4 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 241,9 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 143,5 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1 160,0 χιλ.
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1 56,0 χιλ.
45236290-9 Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας 1 104,8 χιλ.
44531100-2 Ξυλόβιδες 1 48,4 χιλ.
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1 181,5 χιλ.
45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης 1 104,8 χιλ.
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1 274,3 χιλ.
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1 217,7 χιλ.
45233251-3 Εργασίες επαναδιάστρωσης 1 241,9 χιλ.
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 1 160,0 χιλ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 1 142,7 χιλ.
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1 274,3 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 132,8 χιλ.
44531200-3 Παξιμάδια ή ροδέλες για βίδες 1 48,4 χιλ.
44212321-5 Στέγαστρα λεωφορείων 1 132,0 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 1,0 εκατ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 274,3 χιλ.
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 1 181,5 χιλ.
03452000-3 Δένδρα 1 215,9 χιλ.
39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1 111,2 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 60,0 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 1,2 εκατ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1 73,9 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste