Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 3 2,6 εκατ.
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 3 943,5 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3 979,8 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 2 140,2 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 72,6 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2 350,7 χιλ.
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2 4,1 εκατ.
45112711-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 2 2,6 εκατ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2 133,7 χιλ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2 172,8 χιλ.
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2 403,2 χιλ.
31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία 2 4,1 εκατ.
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1 44,4 χιλ.
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1 189,3 χιλ.
03451300-9 Θάμνοι 1 39,1 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 189,3 χιλ.
15894200-3 Έτοιμα γεύματα 1 111,6 χιλ.
34138000-3 Οδικοί ελκυστήρες 1 153,2 χιλ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1 121,0 χιλ.
90533000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών 1 24,2 χιλ.
32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 1 322,5 χιλ.
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1 193,5 χιλ.
39713300-6 Συμπιεστές απορριμμάτων 1 47,6 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1 59,6 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 1 199,9 χιλ.
50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων 1 64,9 χιλ.
03451000-6 Φυτά 1 39,1 χιλ.
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1 806,5 χιλ.
45215400-1 Νεκροταφείο 1 806,5 χιλ.
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1 44,4 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 60,0 χιλ.
80500000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης 1 109,5 χιλ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 1 1,3 εκατ.
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 1 80,6 χιλ.
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 1 806,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 837,2 χιλ.
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 1 80,6 χιλ.
50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 1 806,5 χιλ.
39224340-3 Κάδοι 1 137,1 χιλ.
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 109,5 χιλ.
45233150-5 Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας 1 1,2 εκατ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 96,8 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 1 27,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 28,2 χιλ.
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1 44,4 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 483,9 χιλ.
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 1 145,2 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 44,4 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1 145,2 χιλ.
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 1 60,0 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste