Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 7,6 εκατ. €
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Περίληψη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 8.703.125,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 13 % και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.566.346,12€ ). Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 1) ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια Τροφίμων, εκτιμώμενης αξίας 6.598.330,20 € άνευ Φ.Π.Α. 13% και 24% (7.502.786,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%) 2) ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Είδη προσωπικής υγιεινής), εκτιμώμενης αξίας 968.015,92€ άνευ Φ.Π.Α. 24% (1.200.339,74€συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 10 600,0 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 5 28,0 εκατ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 4 469,6 χιλ.
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 4 174,8 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 442,4 χιλ.
42651000-4 Πνευματικά εργαλεία χειρός 2 625,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 14,2 εκατ.
42670000-3 Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών 2 625,0 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 321,0 χιλ.
44514200-8 Μέρη εργαλείων 2 625,0 χιλ.
44512610-1 Αιχμηρά εργαλεία διάτρησης επιφανειών οδοστρώματος 2 625,0 χιλ.
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2 625,0 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2 949,1 χιλ.
71351100-4 Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 2 321,0 χιλ.
71327000-6 Υπηρεσίες σχεδιασμού φερουσών δομών 2 321,0 χιλ.
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 2 14,2 εκατ.
09134220-5 Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 2 14,2 εκατ.
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 2 14,2 εκατ.
39512300-7 Καλύμματα στρωμάτων 2 94,6 χιλ.
33711720-0 Οδοντόπαστα 2 1,8 εκατ.
44514100-7 Λαβές εργαλείων 2 625,0 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 2 14,2 εκατ.
39224200-0 Βούρτσες 2 132,9 χιλ.
44510000-8 Εργαλεία 2 625,0 χιλ.
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2 32,9 χιλ.
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2 14,2 εκατ.
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 2 120,0 χιλ.
63100000-0 Υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων 2 78,9 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 14,2 εκατ.
09211650-2 Υγρά φρένων 2 14,2 εκατ.
43830000-0 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 625,0 χιλ.
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2 321,0 χιλ.
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 2 442,4 χιλ.
33711610-6 Σαμπουάν 2 1,8 εκατ.
44613600-6 Τροχοφόροι κάδοι 2 3,4 εκατ.
71351910-5 Υπηρεσίες γεωλογίας 2 321,0 χιλ.
15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα 2 15,1 εκατ.
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2 3,4 εκατ.
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 2 14,2 εκατ.
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 2 625,0 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 2 94,6 χιλ.
45211360-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 2 131,9 χιλ.
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 2 115,6 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 282,3 χιλ.
45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων 1 2,9 εκατ.
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1 6,2 εκατ.
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 1 219,3 χιλ.
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 1 1,9 εκατ.
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1 800,0 χιλ.
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1 219,3 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste