Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45510000-5 Ενοικίαση γερανών με χειριστή 3 204,9 χιλ.
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 2 94,6 χιλ.
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 2 951,6 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 277,3 χιλ.
45231400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης 2 402,7 χιλ.
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2 277,3 χιλ.
45200000-9 Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού 2 226,6 εκατ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 2 94,6 χιλ.
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2 402,7 χιλ.
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 2 951,6 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 2 951,6 χιλ.
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 1 161,3 χιλ.
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
45500000-2 Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1 161,3 χιλ.
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1 176,6 χιλ.
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1 161,3 χιλ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 307,1 χιλ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 1 161,3 χιλ.
85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1 60,0 χιλ.
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 1 161,3 χιλ.
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1 161,3 χιλ.
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1 395,0 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 60,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 1,9 εκατ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1 12,0 εκατ.
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1 60,0 χιλ.
09112200-9 Τύρφη 1 60,0 χιλ.
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1 12,0 εκατ.
31170000-8 Μετασχηματιστές 1 161,3 χιλ.
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1 161,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
03311000-2 Ψάρια 1 24,8 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 307,1 χιλ.
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1 395,0 χιλ.
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 161,3 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 1 225,8 εκατ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1 161,3 χιλ.
60181000-0 Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό 1 198,9 χιλ.
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
45332200-5 Υδραυλικά έργα 1 225,8 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste