Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
43640000-1 Μέρη μηχανημάτων εκσκαφών 3 323,4 χιλ.
45222000-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις 2 92,4 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 203,5 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 203,5 χιλ.
34223300-9 Ρυμουλκούμενα οχήματα 2 314,5 χιλ.
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 2 314,5 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 67,0 χιλ.
15811100-7 Ψωμί 1 67,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 199,5 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 1 67,0 χιλ.
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 1 129,8 χιλ.
45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 1 20,2 χιλ.
15411200-4 Μαγειρικό λάδι 1 67,0 χιλ.
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 1 32,0 χιλ.
45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1 48,4 χιλ.
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1 67,0 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1 4,9 εκατ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 1 700,0 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 199,5 χιλ.
45212410-3 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης 1 201,6 χιλ.
15812120-0 Πίτες 1 67,0 χιλ.
15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 1 67,0 χιλ.
15110000-2 Κρέας 1 67,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 67,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste