Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 3 380,4 χιλ.
24327330-4 Πισσάσφαλτος 2 62,4 χιλ.
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 2 71,8 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 1 58,9 χιλ.
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1 261,3 χιλ.
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1 261,3 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 39,4 χιλ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 1 346,8 χιλ.
50113200-2 Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων 1 261,3 χιλ.
75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 1 57,5 χιλ.
44232000-5 Ξύλινοι σκελετοί στέγης 1 7,5 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1 11,3 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1 261,3 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 114,8 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 32,3 χιλ.
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 1 149,2 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 57,1 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 1 24,2 χιλ.
14212110-4 Αμμοχάλικο 1 58,9 χιλ.
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 1 49,6 χιλ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1 261,3 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1 261,3 χιλ.
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1 149,2 χιλ.
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1 216,9 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 58,9 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste