Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2 252,4 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 96,6 χιλ.
44114250-9 Πλάκες από σκυρόδεμα 1 201,6 χιλ.
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1 36,2 χιλ.
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 1 50,8 χιλ.
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1 201,6 χιλ.
15110000-2 Κρέας 1 51,8 χιλ.
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1 201,6 χιλ.
75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 1 57,5 χιλ.
44232000-5 Ξύλινοι σκελετοί στέγης 1 7,5 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1 48,4 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1 51,8 χιλ.
44221200-7 Πόρτες 1 201,6 χιλ.
44311000-3 Πολύκλωνα σύρματα 1 201,6 χιλ.
44132000-4 Βόθροι 1 201,6 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 1 114,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 239,6 χιλ.
03221200-8 Οπωροκηπευτικά 1 51,8 χιλ.
45262520-2 Εργασίες οπτοπλινθοδομής 1 50,8 χιλ.
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1 201,6 χιλ.
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1 201,6 χιλ.
44221100-6 Παράθυρα 1 201,6 χιλ.
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1 201,6 χιλ.
15812000-3 Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 51,8 χιλ.
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1 201,6 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 59,6 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 32,3 χιλ.
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1 201,6 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 1 8,1 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 72,5 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1 208,8 χιλ.
44212381-3 Επενδύσεις 1 201,6 χιλ.
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1 24,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 239,6 χιλ.
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1 72,5 χιλ.
15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής 1 51,8 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 201,6 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1 239,6 χιλ.
14212110-4 Αμμοχάλικο 1 72,5 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 239,6 χιλ.
45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 1 49,6 χιλ.
71351100-4 Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 1 49,3 χιλ.
44911100-0 Μάρμαρο 1 201,6 χιλ.
44114000-2 Σκυρόδεμα 1 72,5 χιλ.
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 1 201,6 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 39,4 χιλ.
44322000-3 Εξαρτήματα καλωδίων 1 201,6 χιλ.
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1 30,6 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste