Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34131000-4 Ημιφορτηγά 2 295,0 χιλ.
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 2 295,0 χιλ.
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2 2,8 εκατ.
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 2 295,0 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1 3,0 εκατ.
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 1 125,0 χιλ.
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 1,5 εκατ.
65500000-8 Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών 1 59,5 χιλ.
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 1 270,0 χιλ.
45252130-8 Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 1 3,4 εκατ.
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 1 1,5 εκατ.
09100000-0 Καύσιμα 1 59,9 χιλ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1 3,9 εκατ.
38411000-9 Υδρόμετρα 1 47,0 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1 32,5 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste