Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 6 532,8 χιλ.
34410000-4 Μοτοσικλέτες 4 26,4 χιλ.
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 4 105,0 χιλ.
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 4 700,0 χιλ.
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 3 45,0 χιλ.
39711130-9 Ψυγεία 3 36,8 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3 50,0 χιλ.
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 3 16,9 χιλ.
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 3 1,6 εκατ.
30199230-1 Φάκελοι 3 16,9 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 3 40,2 χιλ.
03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα 2 27,0 χιλ.
24312220-2 Υποχλωριώδες νάτριο 2 57,2 χιλ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 200,0 χιλ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 2 60,0 χιλ.
24958200-6 Κροκιδωτικά μέσα 2 59,8 χιλ.
32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος 2 25,0 χιλ.
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 2
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2 51,0 χιλ.
42921330-0 Μηχανήματα περιτυλίγματος 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 2
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 17,3 χιλ.
85121200-5 Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς 2 32,3 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 2 30,0 χιλ.
38412000-6 Θερμόμετρα 2
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 2
33683000-1 Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό 2
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2
33920000-5 Εξοπλισμός και προμήθειες αυτοψίας 2
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 2 12,5 χιλ.
44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών 2 60,0 χιλ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2 57,0 χιλ.
90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών 2 25,0 χιλ.
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2 54,6 χιλ.
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 2
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 59,2 χιλ.
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 2 30,0 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 2 60,0 χιλ.
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 59,2 χιλ.
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2 500,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 57,8 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2 25,0 χιλ.
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1 140,0 χιλ.
45262690-4 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων 1 20,0 χιλ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
45421140-7 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste