Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 7 1,6 εκατ.
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 4
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 4 270,1 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4 270,1 χιλ.
39711130-9 Ψυγεία 4 36,8 χιλ.
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 4 105,0 χιλ.
34410000-4 Μοτοσικλέτες 4 26,4 χιλ.
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 3 2,4 εκατ.
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3 57,0 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3 50,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2
33920000-5 Εξοπλισμός και προμήθειες αυτοψίας 2
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 2 12,5 χιλ.
44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών 2 60,0 χιλ.
38411000-9 Υδρόμετρα 2 46,3 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 2 210,9 χιλ.
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 2 35,0 χιλ.
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 2
45421140-7 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα 2 9,5 χιλ.
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2 500,0 χιλ.
32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 2 1,2 εκατ.
45232151-5 Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 2 700,0 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 2 60,0 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2 25,0 χιλ.
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 2 38,0 χιλ.
42921330-0 Μηχανήματα περιτυλίγματος 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
24958200-6 Κροκιδωτικά μέσα 2 59,8 χιλ.
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2 51,0 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 2 30,0 χιλ.
38412000-6 Θερμόμετρα 2
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 2
33683000-1 Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό 2
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 2
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 2 1,2 εκατ.
42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων 2
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 2 60,0 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 2 16,0 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 2 20,2 χιλ.
03333000-4 Νωπό αγελαδινό γάλα 2 27,0 χιλ.
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 2 617,0 χιλ.
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 2 18,2 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
16140000-8 Μηχανήματα διάστρωσης κοπριάς 1
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1 14,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
45232423-3 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 305,0 χιλ.
31612200-1 Εκκινητήρες 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste