Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2 120,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 2 114,3 χιλ.
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 2 120,0 χιλ.
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 1 41,8 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 395,8 χιλ.
64212000-5 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 1 44,5 χιλ.
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 1 1,1 εκατ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 18,6 χιλ.
24327300-5 Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος 1 45,9 χιλ.
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1 30,9 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 395,8 χιλ.
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1 60,0 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 19,3 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 395,8 χιλ.
79996000-2 Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων 1 2,9 εκατ.
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1 116,4 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1 395,8 χιλ.
45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 1 50,2 χιλ.
38411000-9 Υδρόμετρα 1 60,0 χιλ.
71550000-8 Υπηρεσίες σιδηρουργού 1 30,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste