Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 6 360,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 4 234,2 χιλ.
76300000-6 Εργασίες γεώτρησης 2 60,0 χιλ.
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2 120,0 χιλ.
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 2 439,9 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 2 119,0 χιλ.
79996000-2 Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων 1 2,9 εκατ.
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1 116,4 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 60,0 χιλ.
38411000-9 Υδρόμετρα 1 60,0 χιλ.
65123000-3 Υπηρεσίες αποσκλήρυνσης ύδατος 1 27,0 χιλ.
71550000-8 Υπηρεσίες σιδηρουργού 1 30,0 χιλ.
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1 80,0 χιλ.
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1 30,9 χιλ.
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1 60,0 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 19,3 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1 49,0 χιλ.
38421100-3 Μετρητές νερού 1 60,0 χιλ.
45231110-9 Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών 1 1,1 εκατ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 18,6 χιλ.
24327300-5 Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος 1 45,9 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste