Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4 10,1 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 3 607,1 χιλ.
79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 3 71,6 χιλ.
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 2 447
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 6,9 χιλ.
22114311-5 Σχεδιαγράμματα 2 72
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 2,3 χιλ.
79710000-4 Υπηρεσίες ασφάλειας 2 404,7 χιλ.
30163000-9 Κάρτες χρέωσης 2 840
79940000-5 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών 2 26,3 χιλ.
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1 70
31682110-4 Καλύμματα για κυτία ηλεκτρικού ρεύματος 1 770
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1 687
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 124
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1 15,2 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 124
31682400-4 Υπέργειος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 2,3 χιλ.
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1 2,2 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 2,3 χιλ.
32234000-2 Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 1 450
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1 350
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1 390
39715300-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων υγιεινής 1 344
31440000-2 Μπαταρίες 1 68
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 1 16,9 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 1 14,1 χιλ.
50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1 3,8 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 1 538
31711110-7 Πομποδέκτες 1 313
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 1 20,0 χιλ.
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1 85
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 1 453
38421100-3 Μετρητές νερού 1 340
34993000-4 Φωτιστικά οδών 1 308
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 25
50246000-1 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων 1 6,9 χιλ.
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1 2,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 240
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1 1,6 χιλ.
45343220-1 Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων 1 50
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 1 400
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1 2,5 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,6 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1 7,1 χιλ.
75242110-8 Υπηρεσίες δικαστικού κλητήρα 1 35
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1 490
66518200-6 Υπηρεσίες ασφαλιστικών γραφείων 1 6,0 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1 5,2 χιλ.
45261420-4 Εργασίες υδατοστεγάνωσης 1 12,0 χιλ.
71800000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων 1 9,9 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste