Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 24 212,8 χιλ.
03400000-4 Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα 9 2,1 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 7 14,6 χιλ.
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 6 80,2 χιλ.
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 4 51,7 χιλ.
45112360-6 Υπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών 4 35,8 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 4 54,5 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 98,9 χιλ.
79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 3 29,8 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 6,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 174,6 χιλ.
77231300-1 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών 2 29,0 χιλ.
30192112-9 Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα 2 158,9 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 625,0 χιλ.
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 2 23,4 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 164,0 χιλ.
15700000-5 Ζωοτροφές 2 116,5 χιλ.
15711000-5 Τροφές για ψάρια 2 116,5 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1 16,1 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 624,2 χιλ.
63520000-0 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 1 8,8 χιλ.
45112720-8 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής 1 13,7 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 1 1000
09100000-0 Καύσιμα 1 3,5 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 624,2 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste