Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 26 236,5 χιλ.
03400000-4 Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα 12 1,8 χιλ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 11 113,3 χιλ.
45112360-6 Υπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών 6 98,6 χιλ.
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 6 100,8 χιλ.
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 4 51,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 3 1,3 εκατ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 1,3 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3 1,3 εκατ.
77231300-1 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών 3 6,5 χιλ.
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 2 645,7 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2 20,1 χιλ.
03413000-8 Καυσόξυλα 2
63520000-0 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 2 23,8 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2 72,3 χιλ.
45112720-8 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής 2 88,6 χιλ.
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 2 41,7 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 551,2 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 6,5 χιλ.
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 74,3 χιλ.
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων 1 60
18223100-9 Σακάκια τύπου μπλέιζερ 1 740,0 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 74,3 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 1 1000
45233139-3 Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 1 11,3 χιλ.
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1 74,3 χιλ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 1
79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1 4,1 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1 2,0 χιλ.
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1 400
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 1 5,6 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 37,4 χιλ.
15700000-5 Ζωοτροφές 1 56,5 χιλ.
15711000-5 Τροφές για ψάρια 1 56,5 χιλ.
03440000-6 Δασοκομικά προϊόντα 1 3,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 48,0 χιλ.
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1 74,3 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1 74,3 χιλ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1 74,3 χιλ.
44510000-8 Εργαλεία 1 3,0 χιλ.
30192112-9 Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα 1 32,3 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1 16,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste