Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 4 92,7 χιλ.
70210000-6 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση 3
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 3 101,4 χιλ.
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 2 212,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 219,3 χιλ.
45312311-0 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου 2 35,6 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 35,9 χιλ.
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 2
32413000-1 Ολοκληρωμένο δίκτυο 2
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 124,2 χιλ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2 66,7 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2 1,6 χιλ.
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 83,9 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 2
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 2 246,8 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2 35,9 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 2 212,0 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1 1,6 χιλ.
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 1
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 1 15,9 χιλ.
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες 1
50313000-2 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής 1 51,2 χιλ.
79211100-7 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 1
33141200-2 Καθετήρες 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1 57,3 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 306,5 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 35,1 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 75,2 χιλ.
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1 296,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 60,0 χιλ.
64215000-6 Υπηρεσίες τηλεφωνίας πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) 1
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 1 4,6 χιλ.
24931230-0 Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών 1 12,5 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 65,3 χιλ.
33141310-6 Σύριγγες 1
22820000-4 Έντυπα 1 8,4 χιλ.
33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 1 188,7 χιλ.
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1 25,8 χιλ.
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 1 185,5 χιλ.
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1 5,5 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste