Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 4 96,7 χιλ.
70210000-6 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση 3
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 3 212,0 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 3 212,0 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 3 115,6 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 176,0 χιλ.
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 2
32413000-1 Ολοκληρωμένο δίκτυο 2
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 2 82,3 χιλ.
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2 35,9 χιλ.
45312311-0 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου 2 35,6 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 35,9 χιλ.
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 35,1 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 1 75,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1 296,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 60,0 χιλ.
64215000-6 Υπηρεσίες τηλεφωνίας πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) 1
33141126-9 Ράμματα 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 29,9 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
33141310-6 Σύριγγες 1
22820000-4 Έντυπα 1 8,4 χιλ.
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1 25,8 χιλ.
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1 60,0 χιλ.
72611000-6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
32354100-0 Ακτινολογικό φιλμ 1 150,1 χιλ.
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 1
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 1 84,3 χιλ.
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1 24,2 χιλ.
33141114-2 Ιατρική γάζα 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 1 185,5 χιλ.
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1 5,5 χιλ.
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 1
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1 28,2 χιλ.
79212000-3 Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου 1 4,8 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 176,4 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 124,2 χιλ.
33141200-2 Καθετήρες 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1 57,3 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste