Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 3 55,9 χιλ.
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 153,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 3 1,7 χιλ.
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2 100,7 χιλ.
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 25,3 χιλ.
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 2 42,7 χιλ.
32413000-1 Ολοκληρωμένο δίκτυο 2
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 2 35,5 χιλ.
39711130-9 Ψυγεία 2 16,1 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 2 65,6 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 1 185,5 χιλ.
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 1
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 138,9 χιλ.
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 1 129,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 22,0 χιλ.
70210000-6 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1 29,9 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 1 129,0 χιλ.
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 1 48,4 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
71351100-4 Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 1 119,2 χιλ.
45333000-0 Εργασίες τοποθέτησης εξαρτημάτων εγκαταστάσεων αερίου 1
50421200-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας 1 162,5 χιλ.
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 13,0 χιλ.
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 1
33141310-6 Σύριγγες 1
33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 1 188,7 χιλ.
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1 25,8 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 20,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
79211100-7 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1 19,0 χιλ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1 7,0 χιλ.
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 20,0 χιλ.
50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 1 21,2 χιλ.
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 1 36,7 χιλ.
33123230-9 Καρδιογράφοι 1 65,3 χιλ.
45312311-0 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου 1
85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες 1 40,0 χιλ.
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1 306,5 χιλ.
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 1 119,2 χιλ.
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1 296,0 χιλ.
33168100-6 Ενδοσκόπια 1 38,7 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste