Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 27 7,5 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 24 18,2 εκατ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 7 256,8 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 5 860,0 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 5 858,9 χιλ.
45233140-2 Οδικά έργα 5 652,3 χιλ.
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 4 163,4 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 3 457,1 χιλ.
71356200-0 Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 3 108,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 3 1,7 εκατ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 48,4 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 59,8 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2 193,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2 14,4 εκατ.
30192110-5 Μελάνια 2 87,4 χιλ.
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 2 483,9 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 2 60,0 χιλ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 2 118,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 500,0 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 2 705,2 χιλ.
45233126-8 Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους 2 20,2 εκατ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 253,0 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1 10,8 χιλ.
77610000-9 Υπηρεσίες τοποθέτησης παγίδων 1 173,3 χιλ.
45315500-3 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης 1 34,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 100,0 χιλ.
31211300-1 Ασφάλειες 1 6,5 χιλ.
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 1 48,4 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 199,8 χιλ.
70120000-8 Αγοραπωλησία ακινήτων 1
45421132-8 Εγκατάσταση παραθύρων 1 200,0 χιλ.
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 1 124,0 χιλ.
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1 189,1 χιλ.
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1 59,0 χιλ.
79100000-5 Νομικές υπηρεσίες 1 37,0 χιλ.
18141000-9 Γάντια εργασίας 1 48,4 χιλ.
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 1
44832000-1 Διαλύτες 1 48,4 χιλ.
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 1 58,9 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 60,0 χιλ.
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1 60,0 χιλ.
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1 14,5 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 201,6 χιλ.
45110000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών 1 60,0 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 59,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste