Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 21 14,4 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 12 5,7 εκατ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 9 420,5 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 5 860,0 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 5 1,3 εκατ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 4 694,1 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 3 180,0 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 3 1,7 εκατ.
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 2 98,2 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 2 55,4 χιλ.
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 2 68,4 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 108,4 χιλ.
85321000-5 Διοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες 2
45212360-7 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια 2 483,9 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 2 89,8 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 55,4 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 59,8 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 2 459,3 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 2 34,0 χιλ.
45233126-8 Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους 2 20,2 εκατ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 253,0 χιλ.
71313400-9 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα 2 58,4 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 55,4 χιλ.
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 2 108,4 χιλ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 2 120,0 χιλ.
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 119,7 χιλ.
79100000-5 Νομικές υπηρεσίες 1 37,0 χιλ.
18141000-9 Γάντια εργασίας 1 48,4 χιλ.
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 1
44832000-1 Διαλύτες 1 48,4 χιλ.
45233290-8 Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 1 483,9 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 1 153,5 χιλ.
45232410-9 Έργα σε υπονόμους 1 124,0 χιλ.
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1 189,1 χιλ.
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1 59,0 χιλ.
71314300-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 1
45110000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών 1 60,0 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 59,7 χιλ.
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1 60,0 χιλ.
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 1 108,9 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1 10,8 χιλ.
77610000-9 Υπηρεσίες τοποθέτησης παγίδων 1 173,3 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 785,6 χιλ.
45315500-3 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης 1 34,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 1 100,0 χιλ.
45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς 1 27,8 εκατ.
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 1 3,2 χιλ.
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1 24,8 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste