Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 25 27,6 εκατ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 22 12,1 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 11 37,2 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 10 13,7 εκατ.
45233140-2 Οδικά έργα 7 3,3 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 7 895,7 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 6 521,6 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 6 13,2 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 5 522,6 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 5 164,5 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 5 462,7 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5 893,1 χιλ.
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 5 34,2 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 5 4,1 εκατ.
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 5 2,4 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 5 875,9 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 5 462,7 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 4 345,4 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 4 838,7 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 4 1,7 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 4 367,4 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 4
24951100-6 Λιπαντικά 3 460,6 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 3 194,3 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 3 310,3 χιλ.
18512200-3 Μετάλλια 3 7,0 χιλ.
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 3 3,5 εκατ.
09132000-3 Βενζίνη 3 483,9 χιλ.
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2 153,2 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2 8,9 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 17,7 χιλ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 2 849,8 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 2 8,2 εκατ.
79416000-3 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων 2 62,0 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 133,5 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 17,1 εκατ.
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 1,1 εκατ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 2 415,3 χιλ.
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 2 56,5 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 2 60,0 χιλ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 2 54,8 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 330,6 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 2 399,1 χιλ.
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 2 241,9 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 2 225,8 χιλ.
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 2 141,9 χιλ.
77400000-4 Ζωολογικές υπηρεσίες 2 96,8 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2 241,9 χιλ.
44832000-1 Διαλύτες 2 330,6 χιλ.
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 2 16,1 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste