Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 69,8 χιλ. €
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1, 2 & 4 του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης - Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem και ακρωνύμιο “Plan D.oiran”», της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme GREECE the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”», προϋπολογισμού 86.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 19 53,7 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 9 34,8 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 7 2,7 εκατ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 5
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 13,0 εκατ.
45233140-2 Οδικά έργα 5 1,3 εκατ.
77400000-4 Ζωολογικές υπηρεσίες 5 264,9 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 802,3 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 4 802,3 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 4 241,9 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 4 838,7 χιλ.
09132000-3 Βενζίνη 4 403,2 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 282,7 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 3 5,8 εκατ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 802,3 χιλ.
64226000-6 Υπηρεσίες τηλεματικής 2 4,0 εκατ.
63520000-0 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 2 111,2 χιλ.
24951100-6 Λιπαντικά 2 307,1 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 2 672,2 χιλ.
44832000-1 Διαλύτες 2 330,6 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2 1,5 εκατ.
39298700-4 Έπαθλα 2 75,7 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 2 1,8 εκατ.
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 2 16,1 χιλ.
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 330,6 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 2 177,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2 17,1 εκατ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 362,9 χιλ.
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 2 774,2 χιλ.
33922000-9 Σάκοι μεταφοράς πτωμάτων 2 382,6 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 2 8,2 εκατ.
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 2 700,0 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 2 495,2 χιλ.
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 2 290,3 χιλ.
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 24,2 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 322,6 χιλ.
45233252-0 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων 2 1,8 εκατ.
34996000-5 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών 2 4,0 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 1 19,9 χιλ.
45212200-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 1 766,1 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1 5,9 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1 14,5 χιλ.
64214200-1 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 1 60,0 χιλ.
09130000-9 Πετρέλαιο και αποστάγματα 1 393,5 χιλ.
43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 1 284,7 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1 13,7 χιλ.
72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης 1 107,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 59,0 χιλ.
72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1 489,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste