Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 38 17,6 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 22 10,6 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 12 46,8 εκατ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 10 9,5 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 10 3,4 εκατ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 8 22,9 εκατ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 6 33,6 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 6 1,2 εκατ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 4 393,7 χιλ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 4 447,1 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4 11,7 εκατ.
30192700-8 Γραφική ύλη 3 235,3 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 1,3 εκατ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 3 1,5 εκατ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 3 241,9 χιλ.
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 3 225,8 χιλ.
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης 2 370,9 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 2 1,5 εκατ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 2 6,0 εκατ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 721,5 χιλ.
42160000-8 Λεβητοστάσια 2 12,7 χιλ.
45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία 2 2,1 εκατ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 5,5 χιλ.
71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών 2 119,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 258,5 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 119,0 χιλ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 13,0 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 135,5 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 108,1 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2 672,6 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 2 2,1 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 254,9 χιλ.
63712320-2 Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων 2 372,0 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 2 70,0 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 2 161,3 χιλ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2 260,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 258,5 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 175,8 χιλ.
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1 50,0 χιλ.
45212413-4 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής 1 624,4 χιλ.
45442000-7 Εργασίες εφαρμογής προστατευτικών επικαλύψεων 1 48,4 χιλ.
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 1
45221100-3 Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες 1
45400000-1 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 1 209,7 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1 18,4 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 59,9 χιλ.
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 1 290,3 χιλ.
45432114-6 Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων 1 48,4 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste