Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 39 23,7 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 14 5,3 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 9 40,2 εκατ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 8 22,9 εκατ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 7 2,4 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 7 2,9 εκατ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 6 564,5 χιλ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 4 838,7 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 4 13,2 εκατ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 4 167,7 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 3 274,2 χιλ.
63712320-2 Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων 3 558,0 χιλ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 3 387,1 χιλ.
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 3 225,8 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 1,3 εκατ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 3 1,5 εκατ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 5,5 χιλ.
71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών 2 119,0 χιλ.
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 2 1,5 εκατ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 119,0 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2 672,6 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 175,8 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2 60,4 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 2 70,0 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 135,5 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 253,0 χιλ.
45332200-5 Υδραυλικά έργα 2 564,5 χιλ.
45233140-2 Οδικά έργα 2 653,2 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
42160000-8 Λεβητοστάσια 2 12,7 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1 198,5 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1 661,3 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 66,8 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 576,6 χιλ.
71352000-0 Υπηρεσίες αποτύπωσης υπεδάφους 1 49,7 χιλ.
18800000-7 Υποδήματα 1 3,6 χιλ.
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1 4,0 χιλ.
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 1
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 1 19,0 χιλ.
45233294-6 Εγκατάσταση οδικών σημάτων 1
09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 1 290,3 χιλ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 3,8 χιλ.
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1 18,4 χιλ.
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1 80,6 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 1 161,3 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 198,5 χιλ.
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1 3,8 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 1 8,5 εκατ.
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 200,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste