Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 31 12,5 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 18 8,7 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 14 47,7 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 11 3,5 εκατ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 10 11,5 εκατ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 8 720,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 7 1,6 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 7 1,6 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 6 1,6 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 6 1,2 εκατ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 5 29,1 εκατ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 5 640,6 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 5 18,2 εκατ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4 11,7 εκατ.
24951100-6 Λιπαντικά 4 1,3 εκατ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 4 168,1 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 1,2 εκατ.
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 3 382,6 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 1,3 εκατ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 3 443,5 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 3 232,3 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 3 624,5 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 3 217,9 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 2 2,1 εκατ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 254,9 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 87,9 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 2 70,0 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 2 80,6 χιλ.
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2 260,0 χιλ.
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 13,0 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 143,4 χιλ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 5,5 χιλ.
71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών 2 119,0 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 326,6 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 119,0 χιλ.
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης 2 370,9 χιλ.
42160000-8 Λεβητοστάσια 2 12,7 χιλ.
45212352-8 Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία 2 2,1 εκατ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 2 725,8 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 1 48,4 χιλ.
39264000-0 Εξαρτήματα για ντοσιέ ή χαρτοφύλακες ταξινόμησης εγγράφων 1 59,6 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1 8,4 χιλ.
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 1 2,8 εκατ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 383,1 χιλ.
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1 8,4 χιλ.
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 8,4 χιλ.
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1 3,8 χιλ.
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1 193,5 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste