Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 36 23,3 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 14 5,3 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 10 45,8 εκατ.
45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 6 564,5 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 6 2,0 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 2,5 εκατ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 5 13,2 εκατ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 5 6,8 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 5 1,0 εκατ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 4 195,0 χιλ.
63712320-2 Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων 3 558,0 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 3 274,2 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 3 108,1 χιλ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 3 1,5 εκατ.
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 3 225,8 χιλ.
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2 76,8 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 119,0 χιλ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 5,5 χιλ.
71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών 2 119,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 2 360,8 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2 60,4 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 175,8 χιλ.
85140000-2 Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες 2 70,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 2 360,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 133,9 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 119,0 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 2 672,6 χιλ.
45221110-6 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες 2 1,5 εκατ.
45332200-5 Υδραυλικά έργα 2 564,5 χιλ.
45233140-2 Οδικά έργα 2 653,2 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 253,0 χιλ.
45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες 1 66,8 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 576,6 χιλ.
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1 198,5 χιλ.
45210000-2 Εργασίες κατασκευής κτιρίων 1 661,3 χιλ.
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 1 48,4 χιλ.
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1 3,8 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 1 161,3 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 198,5 χιλ.
48732000-8 Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων 1 3,8 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 60,0 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 3,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 56,0 χιλ.
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1 7,3 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1 18,4 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 58,0 χιλ.
45234220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων 1 276,6 χιλ.
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1 12,7 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 13,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste