Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 16 82,6 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 14 2,6 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 13 943,5 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 6 3,0 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 6 4,6 εκατ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 5 450,7 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 4 1,1 εκατ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 4 2,7 εκατ.
45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 1,9 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 3 145,2 χιλ.
60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό 2 30,6 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 2 1,5 εκατ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 2 1,2 εκατ.
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 2 10,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 63,2 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 516,1 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2 92,3 χιλ.
45431000-7 Εργασίες πλακόστρωσης 2 1,5 εκατ.
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2 46,0 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 2 108,4 χιλ.
44113140-8 Λίθοι οδοστρωσίας 2 221,2 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 175,8 χιλ.
45234220-4 Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων 2 104,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 63,2 χιλ.
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1 12,6 χιλ.
24452000-7 Εντομοκτόνα 1 36,5 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 1 241,7 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1 220,6 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 56,1 χιλ.
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 1 60,0 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 1 564,5 χιλ.
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 1 199,4 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 31,0 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1 199,4 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 322,6 χιλ.
71631450-9 Υπηρεσίες επιθεώρησης γεφυρών 1 20,0 χιλ.
71311000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού 1 220,6 χιλ.
45400000-1 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 1 137,1 χιλ.
09100000-0 Καύσιμα 1 74,3 χιλ.
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1 59,7 χιλ.
85312500-4 Υπηρεσίες αποκατάστασης 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1 7,5 χιλ.
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1 33,9 χιλ.
71351100-4 Προπαρασκευαστικές και αναλυτικές υπηρεσίες καρότου γεωτρήσεων 1 220,6 χιλ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1 40,3 χιλ.
45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 1 104,8 χιλ.
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1 48,4 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1 197,6 χιλ.
09123000-7 Φυσικό αέριο 1 199,4 χιλ.
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 1,4 εκατ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste