Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 74,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ. (CPV: 330121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 30231310-3 Επίπεδες οθόνες, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, 30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου, 31682530-4 Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας, 30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης, 30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης).

έως 207,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 με ΦΠΑ (€ 207.258,06 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: € 49.741,94), και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-Β Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 24 7,8 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 9 331,1 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 7 1,6 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 7 716,1 χιλ.
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 5 1,4 εκατ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 4
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 3 4,2 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 3 689,8 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 3 478,6 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3 689,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 3 689,8 χιλ.
33711720-0 Οδοντόπαστα 2 178,1 χιλ.
33711710-7 Οδοντόβουρτσες 2 178,1 χιλ.
45212350-4 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον 2 729,8 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2 323,7 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 2 178,1 χιλ.
15542300-2 Τυρί φέτα 2 178,1 χιλ.
71312000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε κατασκευαστικά θέματα μεγάλων τεχνικών έργων 2 57,0 χιλ.
79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 2 323,7 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 2 371,0 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 2 67,6 χιλ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 2 756,5 χιλ.
71620000-0 Υπηρεσίες αναλύσεων 2 88,7 χιλ.
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 2
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 2 172,9 χιλ.
45247000-0 Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων 1 121,0 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 117,5 χιλ.
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1 150,8 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 1 717,9 χιλ.
45111230-9 Εργασίες σταθεροποίησης εδάφους 1 60,0 χιλ.
72225000-8 Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων 1 49,6 χιλ.
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1 44,0 χιλ.
34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων 1 906,5 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1 59,5 χιλ.
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1 138,7 χιλ.
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 1 2,1 εκατ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 1 906,5 χιλ.
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1 50,0 χιλ.
34223300-9 Ρυμουλκούμενα οχήματα 1 138,7 χιλ.
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 1 37,2 χιλ.
71310000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών 1 71,9 χιλ.
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1 138,7 χιλ.
72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 207,3 χιλ.
35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου 1 138,7 χιλ.
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1 207,3 χιλ.
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 1 39,3 χιλ.
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1 74,3 χιλ.
45232421-9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων 1 700,0 χιλ.
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1 74,3 χιλ.
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1 207,3 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste