Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 92 15,0 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 31 123,9 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 13 1,2 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 11 687,0 χιλ.
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 8 635,9 χιλ.
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 8 4,4 εκατ.
45232120-9 Αρδευτικά έργα 7 1,2 εκατ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 5
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 5 173,2 χιλ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 4 419,4 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 4 1,4 εκατ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 4 419,0 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 4 597,7 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 3 233,5 χιλ.
45233124-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες 3 1,6 εκατ.
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 3 130,2 χιλ.
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 3 69,2 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 3 274,2 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 87,2 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 2 119,4 χιλ.
45233226-9 Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς 2 398,4 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 457,6 χιλ.
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 2 1,2 εκατ.
45233128-2 Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους 2 1,2 εκατ.
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 2 120,0 χιλ.
50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 2 108,4 χιλ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 2 222,7 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 105,6 χιλ.
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 2 342,7 χιλ.
45247111-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια 1 48,4 χιλ.
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1 32,3 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 57,2 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 1 927,2 χιλ.
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 1 21,6 χιλ.
45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 1 387,1 χιλ.
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 1 16,1 χιλ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 1 57,0 χιλ.
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1 212,9 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1 28,2 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 60,0 χιλ.
71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 1 48,4 χιλ.
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1 1,1 εκατ.
45221111-3 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες 1 304,8 χιλ.
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1 51,0 χιλ.
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 1 30,0 χιλ.
37462400-8 Εξοπλισμός σκοποβολής επί εκτοξευόμενων αντικειμένων 1 24,2 χιλ.
31211300-1 Ασφάλειες 1 30,0 χιλ.
45320000-6 Εργασίες μόνωσης 1 16,1 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1 28,5 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste