Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 88 16,2 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 30 124,0 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 13 759,6 χιλ.
45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες 8 635,9 χιλ.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 6
45232120-9 Αρδευτικά έργα 6 1,2 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 5 620,2 χιλ.
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 4 1,4 εκατ.
45246000-3 Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 4 419,4 χιλ.
45233221-4 Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 3 274,2 χιλ.
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 3 105,6 χιλ.
79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας 3 69,2 χιλ.
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 3
45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 3 680,6 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 3 339,1 χιλ.
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3 448,4 χιλ.
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 2 119,6 χιλ.
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 2 119,4 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 457,6 χιλ.
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 2 342,7 χιλ.
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 2 120,0 χιλ.
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2 164,7 χιλ.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 2 222,7 χιλ.
71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού 2 108,9 χιλ.
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 2 1,2 εκατ.
45247230-1 Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα 2 85,5 χιλ.
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 1 24,2 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1 927,2 χιλ.
71222200-2 Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών 1 28,2 χιλ.
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1 74,0 χιλ.
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 80,6 χιλ.
44113620-7 Άσφαλτος 1 60,0 χιλ.
71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 1 48,4 χιλ.
45233127-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ 1 584,7 χιλ.
45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων 1 56,5 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 1 44,4 χιλ.
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 1 6,6 εκατ.
45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 1 51,6 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 59,0 χιλ.
92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 1 322,6 χιλ.
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 1 264,9 χιλ.
70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1 60,0 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 30,0 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1 121,0 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 1 121,0 χιλ.
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1 32,3 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1 8,1 χιλ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1 60,0 χιλ.
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1 104,8 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste