Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

7 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
60161000-4 Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 17 16,2 εκατ.
64121100-1 Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 17 15,9 εκατ.
60160000-7 Οδική μεταφορά αλληλογραφίας 9 8,7 εκατ.
79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 8 7,5 εκατ.
64121200-2 Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων 8 7,5 εκατ.
79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 8 7,5 εκατ.
30199230-1 Φάκελοι 7 1,3 εκατ.
22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά 6 1,3 εκατ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 3 524,9 χιλ.
22816000-3 Μπλοκ 3 446,5 χιλ.
79223000-3 Υπηρεσίες εκτελωνισμού 3 1,2 εκατ.
60400000-2 Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών 2 2,6 εκατ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 2 831,0 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 283,2 χιλ.
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 2 190,0 χιλ.
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 2 380,0 χιλ.
45211350-7 Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια 2 128,9 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 2 433,5 χιλ.
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 2 480,0 χιλ.
45213120-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία 2 55,5 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 228,7 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2 250,0 χιλ.
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2 21,3 χιλ.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 312,0 χιλ.
60411000-2 Υπηρεσίες προγραμματισμένης αεροπορικής μεταφοράς αλληλογραφίας 2 2,2 εκατ.
50312610-4 Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 549,2 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 2 258,1 χιλ.
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 2 25,3 χιλ.
22410000-7 Γραμματόσημα 2 1,4 εκατ.
79710000-4 Υπηρεσίες ασφάλειας 1 367,7 χιλ.
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 721,5 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 383,1 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste