Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 183
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 24 4,8 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 11 3,1 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 11 5,1 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 7 791,9 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 6 6,6 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 6 278,1 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 6 1,1 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 826,6 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 5 1,3 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 5 523,7 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 5 711,2 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 4 302,2 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 4 107,0 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 3 356,1 χιλ.
34114100-0 Οχήματα εκτάκτου ανάγκης 3 38,7 χιλ.
34993000-4 Φωτιστικά οδών 3 516,1 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 193,5 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 216,9 χιλ.
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 2
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 2
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 2 119,8 χιλ.
70000000-1 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 2 5,6 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 2 171,3 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 2 88,2 χιλ.
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2 85,7 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 2 466,9 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 2 483,9 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 85,7 χιλ.
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2 18,1 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 51,1 χιλ.
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 119,8 χιλ.
64113000-1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα 1 22,7 χιλ.
42122000-0 Αντλίες 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1 24,2 χιλ.
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1 16,1 χιλ.
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1 16,1 χιλ.
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1 117,9 χιλ.
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 29,8 χιλ.
09210000-4 Λιπαντικά παρασκευάσματα 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1 36,3 χιλ.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 1 98,8 χιλ.
50232110-4 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 1 161,3 χιλ.
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 43,5 χιλ.
71222200-2 Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών 1 12,1 χιλ.
71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες 1 41,1 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 20,0 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 1 60,0 χιλ.
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 1 7,5 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 16,1 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste