Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 222
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 16 960,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 8 668,1 χιλ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 8 2,2 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 7 1,7 εκατ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 6 171,5 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 6 1,1 εκατ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 5 1,3 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 5 717,5 χιλ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 483,9 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 5 1,8 εκατ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 5 488,0 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 5 554,8 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 3 204,8 χιλ.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 37,1 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3 407,3 χιλ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 3 40,3 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3 37,1 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 193,5 χιλ.
34993000-4 Φωτιστικά οδών 3 503,2 χιλ.
34114100-0 Οχήματα εκτάκτου ανάγκης 2 38,7 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 156,5 χιλ.
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 2
34996100-6 Φωτεινοί σηματοδότες 2 39,7 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 183,0 χιλ.
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 403,2 χιλ.
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 2
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 2 205,8 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 2 116,8 χιλ.
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2 18,1 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 11,5 χιλ.
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2 11,5 χιλ.
14420000-1 Θαλασσινό αλάτι 2
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 2 205,8 χιλ.
66516100-1 Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων 2 17,5 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 2 91,3 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 2 77,7 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 78,2 χιλ.
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 11,5 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2 66,0 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 2 171,3 χιλ.
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης 1 20,0 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1 16,1 χιλ.
44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων 1 524,2 χιλ.
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1 21,0 χιλ.
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1 78,2 χιλ.
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1 524,2 χιλ.
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1 56,4 χιλ.
34929000-5 Υλικά αυτοκινητοδρόμων 1 58,9 χιλ.
64113000-1 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα 1 22,7 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste