Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
70130000-1 Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 223
60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 16 4,7 εκατ.
45233120-6 Έργα οδοποιίας 12 3,1 εκατ.
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 10 3,1 εκατ.
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 7 827,5 χιλ.
50232000-0 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών 6 1,1 εκατ.
45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 826,6 χιλ.
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 5 1,3 εκατ.
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών 5 523,7 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 5 488,0 χιλ.
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 4 549,2 χιλ.
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 4 1,6 εκατ.
34993000-4 Φωτιστικά οδών 4 535,5 χιλ.
64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 4 74,7 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 4 239,4 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 3 103,4 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 193,5 χιλ.
34928300-1 Στηθαία ασφαλείας 3 486,9 χιλ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 3 407,3 χιλ.
66516100-1 Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων 2 15,5 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 78,2 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 2 156,5 χιλ.
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2 18,1 χιλ.
14420000-1 Θαλασσινό αλάτι 2
45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 2
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 2 11,5 χιλ.
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 2 171,3 χιλ.
34114100-0 Οχήματα εκτάκτου ανάγκης 2 38,7 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 11,5 χιλ.
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2 11,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 156,5 χιλ.
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 183,0 χιλ.
45232152-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια 2
45316000-5 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 1 161,3 χιλ.
45112400-9 Εργασίες εκσκαφών 1 15,3 χιλ.
50500000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 1 182,7 χιλ.
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1 29,8 χιλ.
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 1 58,9 χιλ.
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 1 161,3 χιλ.
34992200-9 Οδικά σήματα 1 58,9 χιλ.
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1 43,5 χιλ.
44832000-1 Διαλύτες 1 146,0 χιλ.
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1 60,0 χιλ.
45112330-7 Εργασίες αποκατάστασης περιοχής 1 128,2 χιλ.
70000000-1 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 1 1,0 χιλ.
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1 41,9 χιλ.
45320000-6 Εργασίες μόνωσης 1 354,8 χιλ.
34928410-5 Πάσσαλοι οριοθέτησης 1 58,9 χιλ.
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1 32,2 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 1 48,4 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste