Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2 7,1 χιλ.
22820000-4 Έντυπα 1 1,6 χιλ.
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1 3,7 εκατ.
35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 1 726
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 1 4,8 χιλ.
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1 3,7 εκατ.
45259300-0 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης 1 177
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 9,3 χιλ.
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1 4,4 χιλ.
22822100-9 Συνεχή επαγγελματικά έντυπα 1 2,8 χιλ.
79971200-3 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας 1 21,0 χιλ.
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1 1,9 χιλ.
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1 84,3 χιλ.
30192700-8 Γραφική ύλη 1 14,1 χιλ.
72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 84,3 χιλ.
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1 1,6 χιλ.
72611000-6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 84,3 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste