Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 35,8 χιλ. €
Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.432,52 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste